Een verhuis van het landelijke Bottelare naar de Gentse kanaalzone was voor mij de aanleiding om op jeudige leeftijd sportief te beginnen fietsen.

Als 13 jarige kon ik aansluiten bij het toen nog grote WSC. Merelbeke, een club met diverse (+/-20) Tour de France laureaten, Cyclo Montagnards, Diagonalisten en meer...

Het is die jarenlange ervaring die ik wens te delen door het organiseren van lange-afstandsfietsbrevetten. Deze tochten worden georganiseerd volgens de reglementen van de Audax Club Parisien en worden administratief mogelijk gemaakt door de Belgische vzw " https://randonneurs.be". 

Un déménagement de la campagne de Bottelare à la zone du canal de Gand a été la raison pour laquelle j'ai commencé à faire du vélo à un jeune âge.

A 13 ans j'ai pu intégrer le grand WSC. Merelbeke, un club avec divers (+/-20) lauréats du Tour de France, Cyclo Montagnards, Diagonalistes etc...

Ce sont ces années d'expérience que je souhaite partager en organisant des Brevets Long Distance. Ces BRM's sont organisées selon le règlement de l'Audax Club Parisien et sont rendues possibles administrativement par l'asbl Belge " https://randonneurs.be/fr/ "